Představenstvo BD INSTART

Základní informace
Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva, plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává výsledky hospodaření družstva, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá je ke schválení členské schůzi, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení a užití zisku nebo úhradu ztráty. Projednává návrhy a podněty kontrolní komise za účasti jejího zástupce. Schází se přibližně jednou za měsíc.

Kontakt na představenstvo
E-mail: bdinstart@seznam.cz
Písemně: schránka BD INSTART, Mladotova 667/7, Praha 10 - Kolovraty, PSČ 103 00.

Schůze představenstva
Příští schůze představenstva se koná 25. 3. 2024 v 19:30 na půdě restaurace U Boudů

Autor: Michal Švec, 2011-2017.